19 mar. 2012

Més tubs de cartró / Más tubos de cartón

Una idea de Apartment Therapy: reutilitza els tubs de cartró del paper de WC per tenir controlats  i amb ordre els teus rotlles de paper pintat o de regal.

Una idea de Apartment Therapy: reutiliza los tubos de cartón del papel de WC para tener controlados y en orden tus papeles pintados o de regalo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario