30 nov. 2010

Bona solució com a "galán" de nit /Buena solución como galán de noche


Una solució original per utilitzar com a galán de nit al nostre dormitori. Només cal partir per la meitat dues cadires velles pintades. Podeu trobar aquesta idea a Ikea Hacker.

Una solución original para utilizar como galán de noche en nuestro dormitorio. Sólo es necessario partir por la mitad dos sillas viejas pintadas.  Podeis encontrar esta idea en Ikea Hacker.


No hay comentarios:

Publicar un comentario