12 feb 2014

LLumTub / LuzTubo...

Aquests dies vaig atrafegada fent reformes a casa i buscant llums minimals he trobat aquest post de AnnaLeenas Hem via blog Wind Mill .  No pot ser més simple: un tub de cartró, una bombeta, un cable i un portalàmpades.  Trobareu el tutorial de com fer-ho als enllaços però la imatge parla per si mateixa....

Estos días voy un poco atareada haciendo reformas en casa y buscando luces minimals encontré este post de AnnaLeenas Hem via blog Wind Mill.  No puede ser más simple: un tubo de cartón, una bombilla, un cable y un portalámparas. Encontrareis el tutorial de como hacerlo en los enlaces, pero la imagen habla por si sola...