6 jul 2010

Reutilitzar els biberons/ Reutilizar los biberones

Qui ha tingut fills sap perfectament que quan creixen deixen darrera seu una pila d'objectes en el seu moment essencials però que ara només serveixen per ocupar espai a la cuina (biberons, gots de bebè, esterilitzadors...). Una bona manera de reutilitzar els biberons és donar-los aquesta nova funció: Pots per a espècies. Això només funciona si has guardat els taps...
Via: Renest

Quien ha tenido hijos sabe perfectamente que cuando crecen dejan tras de sí un montón de objetos, esenciales en su momento però que ahora sólo sirven para ocupar espacio en la cocina (biberones, vasos de bebé, esterilizadores...) Una buena manera de reutilizarlos es darles esta nueva función: Botes de especias. Claro que ésto sólo funciona si has guardado los tapones...
Via: Renest

No hay comentarios:

Publicar un comentario